title
Tegevuspõhine eelarvestamine ja tulemusinfo kasutamine eelarveotsustes Eesti Siseministeeriumis ja Päästeametis
Performance based budgeting and use of performance information in budgetary decisions in the Estonian ministry of the interior and the rescue board
author
Urbalu, Juta
keywords
performance based budgeting (PBB)
performance budgeting (PB)
supervisor
defence date
language