pealkiri
Tegevuspõhine eelarvestamine ja tulemusinfo kasutamine eelarveotsustes Eesti Siseministeeriumis ja Päästeametis
Performance based budgeting and use of performance information in budgetary decisions in the Estonian ministry of the interior and the rescue board
autor
Urbalu, Juta
märksõnad
performance based budgeting (PBB)
performance budgeting (PB)
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel