title
Logistikaüliõpilaste käsitus juhtimis- ja kuluarvestusest põhistatud teooria põhjal
Logistics students concept of Management and Cost Accounting based on Grounded Theory
author
Erras, Kerli
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information