title
Digitaliseerimise ja inimkapitali mõju keskkonnateadlikkusele OECD riikide näitel
The Impact of Digitalisation on Human Capital on the Example of OECD Countries
author
Pirk, Alina
supervisor
defence date
language