title
Temperature Dependent Electrical Properties of Kesterite Monograin Layer Solar Cells
Kesteriitsete monoterakihiliste päikesepatareideelektriliste omaduste temperatuursõltuvused
author
Danilson, Mati
keywords
monograin layer
temperature dependence
current-voltage characteristics
serial resistance
voolu-pinge karakteristikud
järjestiktakistus
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949239269 (publication)
ISBN 9789949239276 (pdf)
ISSN 14064723
language