title
Lammutatavate hoonete ehitusmaterjalide kaardistamine ning elementide korduskasutuse ja ehitus- ja lammutusjäätmete ringlussevõtu analüüs
Mapping of the material of demolished buildings and analysis of reuse of elements and recycling of construction and demolition waste
author
Mitt, Marchello
supervisor
Rüütelmann, Margit
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus