title
Meetodid tsükloheksanopoolkukurbituriilide modelleerimiseks
Methods for the Modelling of Cyclohexanohemicucurbiturils
keywords
tsükloheksanopoolkukurbituriil
molekulaardünaamika
molekulaarmehaanika
tihedusfunktsionaalide teooria
külalis-võõrustaja kompleks
suluühend
cyclohexanohemicucurbituril
molecular dynamics
molecular mechanics
density functional theory
inclusion compound
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information