pealkiri
Meetodid tsükloheksanopoolkukurbituriilide modelleerimiseks
Methods for the Modelling of Cyclohexanohemicucurbiturils
märksõnad
tsükloheksanopoolkukurbituriil
molekulaardünaamika
molekulaarmehaanika
tihedusfunktsionaalide teooria
külalis-võõrustaja kompleks
suluühend
cyclohexanohemicucurbituril
molecular dynamics
molecular mechanics
density functional theory
inclusion compound
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information