title
Таллинский Политехник № 31 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
14.11.1986
language