title
Proteaasi Brewers Clarex efektiivsuse hindamine õlle kolloidse stabiilsuse tagamisel
Assessment of protease Brewers Clarex effectivity on beer colloidal stability
author
Sild, Sten
keywords
kolloidne stabiilsus
hägu
Lowry metoodika
vahu püsivus
colloidal stability
haze
Lowry method
foam stability
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information