title
Tehnoloogiasiire Euroopas ja Ameerika Ühendriikides
Comparative Legal Analysis of Technology Transfer in Europe and in the United States of America
author
Poots, Anna
keywords
grupierand
litsentseerimine
konkurentsivastased piirangud
Tehnosiirde Grupierandi Määrus
monopolivastane juhend
block exemption
license agreement
anti-competitive restraints
Technology Transfer Block Exemption Regulation
TTBER
Antitrust Guidelines for Licensing Intellectual Property
defence date
language