title
Põlvkondade ostukäitumise erinevused toodete ja teenuste tarbimisel Harjumaa ja Lääne-Virumaa näitel
Generational Differences of Buying Behavior in the Consumption of Products and Services on the Example of Harju and Lääne-Virumaa Counties
author
Sooneste, Andra
supervisor
defence date
language