title
Aru-lõuna lubjakivikarjääri killustiku tootmise optimeerimine
Optimisation of aggregate production in south-Aru limestone quarry
supervisor
Iskül, Riho
defence date
language