title
Puur-lõhketööde parameetrite variantide väljatöötamine ettevalmistustööde läbiviimiseks põlevkivi allmaakaevandamisel Estonia kaevanduse tingimustes
Developing of the parameters of oil shale underground blasting for developing works in conditions of Estonia oil shale mine
author
Saks, Carl-Richard
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit