title
Puur-lõhketööde parameetrite variantide väljatöötamine ettevalmistustööde läbiviimiseks põlevkivi allmaakaevandamisel Estonia kaevanduse tingimustes
Developing of the parameters of oil shale underground blasting for developing works in conditions of Estonia oil shale mine
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language