title
Tootmisprotsessi optimeerimine Saku Metall poolautomaatsele tootmisliinile
Optimisation of product implementation in Saku Metall semiautomated factory
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.