title
Virtuaallaborite süsteemi i-Tee rakendamine IT Kolledži õppeaines \\I395 - Andmesalvestustehnoloogiad\\
Application of the Distance Laboratory System i-Tee at the IT College Course \\I395 - Information Storage Technologies\\
author
Loodus, Katrin
keywords
Virtuaallaborite süsteem
bash skriptimiskeel
Distance Laboratory System
Bash scripting language
supervisor
defence date
language