title
Vanemaealiste töötajate kohta levinud stereotüübid Eesti personalitöötajate hulgas
Common stereotypes about older employees among Estonian human resources administrators
author
Lauk, Piret
supervisor
defence date
language