title
Tolmpõlevkivikatelde suitsugaaside vääveldioksiidi puhastusseadmete paigaldamise vajaduse uuring
Study of the necessity of flue gases purification from sulphur dioxide in oil shale pulverized combustion boilers
Исследование необходимости системы очистки дымовых газов от диоксида серы на котлах пылевого сжигания сланца
author
Tee, Oleg
keywords
põlevkivienergeetika
tahked ained
NID desulfurisatsioonisüsteem
oil shale energy
electrostatic precipitators
NID desulfurization system
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information