title
Integrated Economic and Environmental Impact Assessment and Optimisation of the Municipal Waste Management Model in Rural Area by Case of Harju County Municipalities in Estonia
Hajaasustusala jäätmehooldusmudeli majandusliku ja keskkonnamõju hindamine ning mudeli optimeerimine Eestis Harjumaa omavalitsuste näitel
author
Põldnurk, Jana
keywords
economic and environmental impact
model optimisation
hajaasustusala
jäätmehooldus
majanduslik ja keskkonnamõju
mudeli optimeerimine
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
01.12.2014
identifier
ISBN 9789949236862 (publication)
ISBN 9789949236879 (pdf)
ISSN 14064766
language