title
Suhtelistel- ja absoluutsetel väärtustel hinnatud neeruasendusravi kvaliteediparameetrite võrdlus hemodialüüsil ja hemodiafiltratsioonil
Comparison of relative and absolute renal replacement therapy quality parameter values on hemodialysis and hemodiafiltration
author
Kulašenkov, Roman
keywords
keha käitumine ühe vedelikuruumina
kontsentratsiooni vähenemise kiirus dialüüsi ajal
single-pool model
concentration decreasing rate during dialysis
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus