title
Taktikalise multikopteri projekteerimine
Design of a Tactical Multicopter
author
Sammelsaar, Margus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.