title
Oluliselt renoveeritud korterelamu sisekliima ja energiatõhususe uuring
Investigation of indoor climate and energy perfomance of essentially renovated dwelling
author
Kolõbanova, Natalia
keywords
hübriidventilatsioon
oluline renoveerimine
PV-paneel
hybrid ventilation
essential renovation
PV-panel
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network