title
MEF2 transkriptsioonitegurite perekonna roll Bdnf geeni regulatsioonis roti kortikaalsetes ja hipokampaalsetes neuronites
The role of MEF2 transcription factor family in the regulation of Bdnf gene in rat cortical and hippocampal neurons
author
Lehe, Karin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 05.06.2028