title
STORM Monte Carlo reaktorifüüsika arvutustes
STORM in Monte Carlo reactor physics calculations
keywords
kriitilisus
koonduvus
lõhustumisneutronite allikas
lõhustumismaatriks
arvutusviga
süstemaatiline viga
veamudel
tsükli populatsiooni suurus
dominantsussuhe
criticality
fission source
fission matrix
calculation error,
systematic bias
error model
neutron batch size
dominance ratio
supervisor
Dufek, Jan
defence date
language