title
Innovaatilisuse mõju SKP-le OECD riikides Globaalse innovatsiooniindeksi põhjal
The Impact of Innovation on GDP in OECD Countries Based on the Global Innovation Index
author
Riiberk, Kristin
supervisor
defence date
language