title
Rahakäibe aruande analüüs krediidiriski seisukohast: tootmisettevõtte juhtumiuuring
Cash flow statement analysis in credit risk: the case study of production company
keywords
cash flow statement analysis
credit risk modeling
cash-based credit risk model
accrual-based credit risk model
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2027