pealkiri
Rahakäibe aruande analüüs krediidiriski seisukohast: tootmisettevõtte juhtumiuuring
Cash flow statement analysis in credit risk: the case study of production company
märksõnad
cash flow statement analysis
credit risk modeling
cash-based credit risk model
accrual-based credit risk model
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2027