title
Müügi ja tootmise tervikplaneerimise (S&OP) rakenduskava
Implementation of Sales and Operations Planning process
author
Metusala, Kaisa
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access