title
Edward I Altman’i pankroti prognoosimise mudeli rakendamine 2010. aastal Eestis pankrotistunud ettevõtete näitel
Using Edward I Altman bankruptcy prediction model on bankrupt Estonian companies in 2010
author
Gudinova, Marianna
defence date
language