title
Renovation Need and Performance of Envelopes of Concrete Apartment Buildings in Estonia
Eesti raudbetoon-suurpaneelelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ja toimivus
author
Ilomets, Simo
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
identifier
ISBN 9789949831067 (publication)
ISBN 9789949831074 (pdf)
ISSN 14064766
language