title
Pürolüüsi katseseadme elektrifiltri materjalide valik lähtuvalt talitlusparameetritest
Choice of materials for an electrostatic precipitator of an experimental pyrolysis unit depending on operational parameters
author
Iliin, Daniil
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus