pealkiri
Pürolüüsi katseseadme elektrifiltri materjalide valik lähtuvalt talitlusparameetritest
Choice of materials for an electrostatic precipitator of an experimental pyrolysis unit depending on operational parameters
autor
Iliin, Daniil
märksõnad
ionisatsioon
koroonalahendus
koroneerivad elektroodid
sadestavad elektroodid
isolaator
kuumakindlus
ionization
corona discharge
coronating electrodes
collecting electrodes
insulator
heat resistance
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.