title
Andmekaitse õiguslikud ja tehnoloogilised aspektid riigi ja kodaniku perspektiivist (Gruusia näitel)
Legal and Technological Aspects of Personal Data Protection from State and Citizen Perspectives (Case of Georgia)
author
Tsulukidze, Mariami
keywords
riigi andmebaasid
auditijälje logimine
kodaniku teadlikkus
state databases
audit trail logging
citizen’s awareness
defence date
language