title
Tallinna Polütehnik Nr 3 1988
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
22.01.1988
language