title
Mitme-astmelise ajateenistusse määramise protsessi analüüs ja parendamine
Analysis and improvement of the multi-stage conscript service process
author
Must, Liis
supervisor
Talvik, Heino
defence date
language
department / college