title
Kommunikatsiooni platvormi analüüs ja uue lahenduse kavandamine neljanda osapoole logistika näitel
Analysis of a communication platform and design of new solution on the example of fourth-party logistics
author
Nagornaja, Elina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Artamonova, Margarita
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 18.05.2028
department / college