title
Töövahend tootesortimendi otsekuluarvutluseks Kodupaber AS näitel
Development of a Decision Support Tool for Product Profitability: a case study of Kodupaber
author
Kamp, Valdek
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information