title
Elektrooniline valve kui vangistuse asendustõkend, selle regulatsioon ja koht Eesti karistusõiguses
Electronic monitoring as substitute method to imprisonment, its regulation and its place in Estonian criminal law
author
Lukina, Marina
keywords
elektrooniline valve
põhiõigused ja vabadused
electronic monitoring
fundamental rights and freedoms
defence date
language