title
Helicobacter pylori virulentsusfaktorite mõju maksarakkudele – tingimuste väljatöötamine CagA näitel
The effects of Helicobacter pylori virulence factors on liver cells - development of the conditions on the example of CagA
author
Sadul, Kersti
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information