title
Eesti ettevõtete sisenemine nišiturule ja nišiturunduse edutegurid vegantoote näitel
Estonian companies' niche market entry and success factors of niche marketing, based on vegan products
keywords
nišiturundus
veganturundus
poolstruktureeritud süvaintervjuud
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus