pealkiri
Eesti ettevõtete sisenemine nišiturule ja nišiturunduse edutegurid vegantoote näitel
Estonian companies' niche market entry and success factors of niche marketing, based on vegan products
märksõnad
nišiturundus
veganturundus
poolstruktureeritud süvaintervjuud
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.