title
Sõltuvuste ühilduvuse analüüsitööriista arendus Spring raamistiku versiooniuuenduste jaoks
Development of Dependency Compatibility Analysis Tool for Spring Framework Version Upgrades
author
Engalychev, Gleb
keywords
JavaParser
japicmp
PicoCLI
Thymeleaf
libraries upgrade
code static analysis
supervisor
defence date
language
department / college