title
Kõrgtemperatuursete kattekihtide kasutamine energeetikas
Using of HighTemperatureCoatings in PowerEngineering
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal