title
Taastuvenergia tarbimise mõjutegurid OECD riikide näitel
Determinants of renewable energy consumption in OECD countries
author
Kõrkjas, Susanna
supervisor
defence date
language