title
Väikese ja keskmise võimsusega elektrimasinate renoveerimiseks ettenähtud elektriahju projekt
The project of an electric furnace for the renovation of electric machines of small and medium power
Проект электрической печи для реновирования электрических машин малой и средней мощности
author
Stepanov, Alexander
keywords
soojuslik tasakaal
erisoojus
ahju tootlikkus
ahju soojuslik kasutegur
tehnoloogiline tsükkel
elektrieritakistus
proportsionaal-integraal-diferentsiaal seadus
impulsilaiusmoduleeritud kontroll
heat balance of the furnace
thermal convection
furnace productivity
thermal efficiency of the furnace
specific power consumption
technological cycle
specific electrical resistance of the material
proportional-integral-derivative law
pulse-width control
PID-seadus
PID-law
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information