title
Dünaamiliselt seadistatud seire ning häireteavitused kettamahu ja mälukasutuse näitel
Dynamic monitoring and notifications for disk and memory usage
author
Ott, Marek
supervisor
defence date
language
department / college