title
Tarnijate hindamise mudel Hilding Anders Baltic AS näitel
Development of Suppliers Evaluation Model in Hilding Anders Baltic, Ltd
author
Toomla, Kuldar
keywords
tarnijate monitooring
AHP mudel
TOPSIS mudel
supplier monitoring
AHP model
TOPSIS model
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network