title
Audiitorite ja raamatupidajate erinevad ootused auditile
Contradictions of Auditors’ and Accountants’ Expectations from Financial Audit
Противоречия ожиданий аудиторов и бухгалтеров от финансового аудита
author
Nazarova, Anna
keywords
klientid
vigade tuvastamine
kommertseesmärgid
avalikud huvid
detection of mistakes
correction of mistakes
commercial interests
social interests
defence date
language