title
Täiustatud navigatsiooni ja ühistranspordi süsteem pimedatele ja nägemispuudega inimestele
Enhanced navigation and public transportation system for blind and visually impaired people
author
Cabuk, Basaran
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network