title
Üliõpilaste arvamused ettevõtlusõppest sealhulgas finantsõppest Eestis
Student opinions about entrepreneurship studies including dinancial studies in Estonia
supervisor
defence date
language
department / college